Stiina Fastin esittely ja podcast

Stiina Fast

Toimintaterapeutti ja theraplaytyöntekijä. Olen työskennellyt erityisesti lastensuojelun kentällä. Minulla on myös kokemusta kehitysvamma- ja autismiopetuksesta sekä nuoriso- ja aikuispsykiatriasta.

Olen loputtoman kiinnostunut ihmisistä ja ihmismielestä. Empatian, luovuuden ja yllätyksellisyyden kautta avautuu uusia ulottuvuuksia suhteessa ihmisiin terapiatyössä.  Tärkeää on luoda turvallinen ja arvostava ilmapiiri, missä ihminen uskaltaa olla haavoittuvainen. Se on erityisen tärkeää, kun työskennellään traumatisoituneiden ihmisten kanssa. Theraplay on hieno työkalu tämän toteuttamisessa, koska kaikki lähtee liikkeelle ihmisen arvostuksesta ja myönteisen kautta. Se voi olla monelle tapa kokea ensimmäistä kertaa oma arvonsa.

Kaikkein palkitsevinta on, kun saan asiakkaan tulemaan tietoiseksi omasta arvostaan ja kyvyistään. On hienoa nähdä lasten ja perheiden rohkaistuvan vastavuoroiseen viestintään, jossa tullaan nähdyksi ja kuulluksi. Se tuo merkityksellisyyden työhön. Siihen tunteeseen en kyllästy.