Theraplay-nimikkeitä

SELVITYS KÄYTÖSSÄ OLEVISTA THERAPLAY® -NIMIKKEISTÄ

(THERAPLAYN KOULUTUSOHJELMA)

 

 

1. THERAPLAY-TERAPEUTTI

Theraplay-terapeuttipätevyyden voi saada koulutuksensa päättänyt ammattihenkilö, joka on suorittanut peruskouluttautumisen (yleensä maisteritasoisen) mielenterveysalan ja lasten ja perheiden kansa työskentelyn alalla ja työskentelee viran /toimen/ työn puolesta lasten ja perheiden kanssa (eli on ammattinsa puolesta oikeudellisesti vastuussa näistä perheistä) tai jolla on välitön työnohjauksellinen yhteys alan ammattialaisen kanssa (yksityiset ammatinharjoittajat). Yleensä tämä tarkoittaa soveltuvaa korkeakoulu- tai yliopistotutkintoa (esim. lastenpsykiatrit, psykologit, sosiaalityöntekijät) ja joilla on soveltuvaa lisäkoulutusta tälle sovellusalueelle. Theraplay-terapeuttipätevyys antaa valmiudet käyttää itsenäisesti Theraplayta hoitomuotona eri ikäisten ja eri tavoin oirehtivien lasten ja heidän perheidensä kanssa (myös yksityisenä ammatinharjoittajana).

 

2. THERAPLAY-TYÖNTEKIJÄ

Theraplay-pätevyyden omaan työhönsä voi saada koulutuksensa päättänyt ammattihenkilö, joka on suorittanut peruskouluttautumisen lasten tai perheiden kansa työskentelyn alalla ja työskentelee viran /toimen/ työn puolesta lasten ja perheiden kanssa (eli on ammattinsa puolesta oikeudellisesti vastuussa näistä perheistä) tai jolla on välitön työnohjauksellinen yhteys alan ammattialaisen kanssa (yksityiset ammatinharjoittajat). Yleensä tämä tarkoittaa soveltuvaa ammatillista tai korkeakoulu loppututkintoa (esim. puhe- ja toimintaterapeutit, lastentarhanopettajat (myös erityis), sekä opettajat, sosionomit ym. sosiaalialan työntekijät). Theraplay-työntekijä saa käyttää Theraplay-hoitoja osana omaa muuta toimenkuvaansa lasten ja perheiden kanssa. Theraplay-työntekijä ei voi käyttää Theraplay-hoitoa sellaisissa kohderyhmissä, jotka eivät kuulu muuhun toimenkuvaan kuin varsinaiseen omaan perustyöhön, eivätkä he voi tarjota Theraplay-hoitoja yksityisenä ammatinharjoittajana.

 

 

3. KOULUTUSVAIHEESSA

Kouluttautumisvaiheessa (peruskurssin ja koulutusohjelmaan rekisteröitymisen jälkeen) omasta työstään voi käyttää nimikettä ”Theraplay-terapeutti (koulutuksessa)” tai vastaavasti pätevyystutkintoa suoritettaessa ”Theraplay-työntekijä (koulutuksessa)” .

Huom! Pelkästään peruskurssin suorittaminen ei oikeuta Theraplay-nimikkeen käyttöön omasta työstään vaan edellyttää sitoutumista koulutusohjelmaan ja työnohjaukseen.

THERAPLAY-TOIMIJAN PÄTEVYYDEN TARKISTAMINEN

Suomen Theraplay-yhdistykseltä voi oheisella lomakkeella varmentaa tietyn Theraplay-terapeutin tai -työntekijän sekä Theraplay-työnohjaajan tai -kouluttajan pätevyyden.

Toivon vahvistusta onko kyseinen henkilö Suomen Theraplay-yhdistyksen ja USA:n Theraplay Instituten hyväksymä Theraplay-terapeutti /-työntekijä, Theraplay-kouluttaja/työnohjaaja: