Ryhmätheraplayn koulutusohjelmassa eteneminen

K: Kuinka loppuarviointi käytännössä toteutetaan?

V: Koulutusohjelman edellyttämien suoritteiden ollessa valmiina, oman työnohjaajan kanssa sovitaan loppuarvionauhan lähettämisestä Theraplay Instituuttiin Yhdysvaltoihin. Tarkemmat ohjeet itse lähetysprosessista: Kouluttautuminen ja kohta 5. Loppuarvion valmistelu ja lähettäminen. Täytäthän myös loppuarviolomakkeen.

Suomen Theraplay-yhdistys on lisäksi pyrkinyt vuosittain järjestämään Nauhannäyttöpäivän Suomessa, jolloin Theraplay Instituutin edustaja(t) tulevat paikalle arvioimaan opiskelijoiden suoritteita. Lisätietoja voit löytää koulutuskalenteristamme.