Mitä on Theraplay-terapia?

Theraplay-hoidossa pyritään aktiivisesti mallintamaan samanlaista aktiivista ja läheistä vuorovaikutusta, joka syntyy luonnostaan pienen vauvan ja vanhemman välisessä terveessä suhteessa. Tämän suhteen keskeinen sisältö on välittää lapselle kokemus merkityksellisyydestä, arvokkuudesta ja rakastettuna olemisesta. Tähän pyritään siten, että aikuinen jäsentää ja johtaa vahvasti vuorovaikutuksen kulkua lapsen sanattomia viestejä ja aloitteita mahdollisimman paljon hyväksi käyttäen. Kontaktia luodaan fyysisen läheisyyden ja hoivan kautta tarjoten lapselle mielihyvän kokemuksia ja viestittäen kehon merkityksellisyyttä. Terapeutin keskeinen tehtävä on säilyttää jatkuva emotionaalinen yhteys lapseen siten, että lapsi saa uudenlaisen kokemuksen itsestään ymmärrettynä ja hyväksyttynä myös sanattomien viestien tasolla. Yhteys rakennetaan iloisen ja yllätyksellisen leikkisyyden avulla. Oleellista on myös tarjota lapselle kokemuksia onnistumisesta ja omien rajojen ylittämisestä ja lapsen tervettä itsetuntoa vahvistetaan riittävällä haasteellisuudella.

THERAPLAYN TAUSTAA

Theraplay on kehitetty alunperin Yhdysvalloissa 60-luvun lopulla, Chicagon syrjäytymisvaarassa olevien lasten varhaiskuntoutusohjelmassa. Sitä on vähitellen kehitetty yhä monimuotoisemmaksi ja sovellettu eri puolilla Yhdysvaltoja, Kanadaa ja Eurooppaa mm. lastenpsykiatrisissa hoito- ja ennaltaehkäisyohjelmissa, sijaishuolto, ja adoptioneuvonnassa sekä kouluissa, päiväkodeissa ja perhekuntoutuksessa. Theraplay-Instituutti valvoo ja hyväksyy eri maiden koulutusohjelman Theraplay Practitioner -koulutusta. Suomessa theraplay-koulutusta ja työnohjausta hoitaa Suomen Theraplay-Yhdistys.

KENELLE THERAPLAY-TERAPIA SOPII?

Theraplay-terapiaa käytetään tällä hetkellä Suomessa hyvin monimuotoisesti

  • erilaisten varhaisvaiheiden kehityksellisten ongelmien (syömis-, unihäiriöt)
  • vuorovaikutushäiriöiden
  • emotionaalisten häiriöiden
  • käyttäytymisen hallinnan ja säätelyn (sis. neurologispohjaiset oireyhtymät)
  • vaikeiden traumaperäisten sopeutumishäiriöiden ja kiintymyssuhdeongelmien (mm. sijaishuolto, adoptiolapset) hoidossa

THERAPLAY-TERAPIA KÄYTÄNNÖSSÄ

Theraplay-terapiaa toteutetaan sekä kahden että yhden työntekijän mallilla. Kahden työntekijän mallissa lapsella ja vanhemmilla on omat työntekijät, yhden työntekijän mallissa sama työntekijä toimii molemmissa rooleissa. Tilanteesta riippuen Theraplay-hoito voidaan toteuttaa kotona, klinikalla, tms. Theraplay-istunnot videoidaan ja työskentely edellyttää terapeutilta osallistumista säännölliseen työnohjaukseen, jota voidaan antaa myös ryhmissä. Theraplay on lyhytterapia, jonka istuntojen määrä vaihtelee ollen keskimäärin 10-20 kertaa. Terapian päätyttyä pidetään vielä seurantakäyntejä vaihtelevalla frekvenssillä. Theraplay-terapiaa antavat Suomen Theraplay-Yhdistyksen koulutuksen suorittanut Theraplay Practitioner (tai koulutuksessa oleva työnohjattuina).

THERAPLAY OSTOPALVELUNA YKSITYISHENKILÖILLE/ PERHEILLE

Theraplay-terapiaa toteutetaan jo lukuisissa yksiköissä, joissa on theraplay-koulutuksessa olevia ammattilaisia. Lisäksi Theraplay-hoitoja voi ostaa Suomen Theraplay-yhdistyksen hyväksymiltä yksityisiltä ammatinharjoittajilta. Theraplay-terapia ei ole KELAn korvaama terapia-muoto, joten maksavana tahona ovat eri kunnissa toimineet vaihdellen lastensuojelu, perheneuvolat tai lastenpsykiatriset yksiköt.