Ryhmätheraplay

Ryhmätheraplayn tavoitteena on antaa lapsille tilaa rakentaa toimiva yhteys sekä ohjaaviin aikuisiin että vertaisryhmään. Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden kasvaa muiden kanssa, riemuita yhdessä tekemisistä ja ryhmän jäsenenä olemisesta. Hyväksyvässä ja turvallisessa ilmapiirissä harjoitellaan muiden huomioon ottamista, myönteisen huomion kohteena olemista, sekä koetaan turvallista osallistumista. Toiminta tapahtuu pysyvissä ryhmissä, esimerkiksi päiväkodin tiloissa. Tapaamiset ovat säännöllisiä, yleensä viikoittaisia ja tuokioiden järjestys noudattaa kerrasta toiseen samaa jäsennystä vaikka leikit kertojen välillä vaihtelevat ryhmän tarpeen sekä tavoitteiden mukaisesti.

Kuva: Sini Pennanen /SininenKuva

Ryhmätheraplayta käytetään yleisesti varhaiskasvatuksessa tukemaan erilaisia ryhmäprosesseja sekä yksittäisiä lapsia omissa kehitysvaiheissaan. Sitä voidaan toteuttaa kiinteissä pienryhmissä tai koko lapsiryhmän kesken. Menetelmän avulla on voitu auttaa kaverisuhteiden paranemista lapsiryhmissä. Näin on voitu myös tukea maahanmuuttajalasten sopeutumista suomalaiseen päivähoitoon ja oman paikan löytymistä lapsiryhmissä. Myös lasten ja vanhempien yhteiset ryhmät ovat antaneet tukea vanhemmuuteen ja olleet osaltaan tukemassa vanhemman ja lapsen sekä myös ryhmäläisten keskeistä vuorovaikutusta ja yhdessäoloa. Jonkin verran ryhmätheraplayta on käytetty myös peruskoulussa ryhmähengen tukemiseen ja luokan oppilaiden hyvinvoinnin lisäämiseen. Esimerkiksi koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseen tämä elämyksellinen menetelmä sopii hyvin. Ryhmätheraplay on käytössä joissakin lastenpsykiatrista hoitoa antavissa yksiköissä sekä lastensuojelulaitoksissa.

Ryhmätheraplayta käytetään nykyään monissa tarkoituksissa ja eri ihmisryhmien kanssa työskennellessä. Sitä on Suomessa alettu käyttää myös vanhustyössä. Ryhmissä on ollut osallistujina niin dementoituneita henkilöitä, omaishoitajia kuin tavallisiakin ikäihmisiä. Ryhmät on koettu voimaannuttavina. Ryhmätheraplayn leikit ja iloiset aktiviteetit ovat lyhyitä, turvallisia, hauskoja ja palkitsevia. Toimintaan kuuluu oleellisina hyvä kosketus, katsekontakti ja hyväksyntä. Leikkihetkillä käytetään paljon rentouttavaa ja rakentavaa huumoria. Ryhmätheraplayta voidaan soveltaa moneen eri tarkoitukseen, kuten edellä kuvatusta voi päätellä.