Mitä on Theraplay?

Theraplay-terapia on vuorovaikutuksellinen, leikkisä lyhytterapia joka pyrkii vahvistamaan lapsen ja tämän hoitajan välistä kiintymyssuhdetta, lapsen tervettä itsetuntoa ja kykyjä toimia sosiaalisissa suhteissa.

Yksilötheraplay

MITÄ ON RYHMÄTHERAPLAY?

Ryhmätheraplay on aikuisten ohjaajien ja ryhmän osallistujien välistä, ja samalla ryhmän keskeistä, etukäteen suunniteltua leikkimielistä toimintaa. Sen tavoitteena on tarjota jäsentyneissä tilanteissa haasteita, onnistumisen kokemuksia, iloista vuorovaikutusta, hoivaa ja rohkaisua. Ryhmätheraplay on suunnitelmallista, vuorovaikutteista ja hauskaa leikkiä, joka soveltuu kaikille lapsille. Sitä voidaan käyttää myös kehitystä ja tunne-elämää tukevana hoitomuotona.

Ryhmätheraplay