Vad är Theraplay?

Theraplay i ett nötskal

Theraplay är en terapimetod som stärker barnets anknytning, sunda självkänsla och sociala färdigheter. Den baserar sig på den aktiva, intensiva växelverkan man ser i det lilla barnets och förälderns trygga relation. Theraplay är en fysisk, glad och vuxenledd vårdmetod som ändå starkt fokuserar på och utgår från barnet. Inom Theraplay betonas fem viktiga grundelement, alla centrala i en god föräldra- barn relation; engagemang ( intensiv kontakt) struktur, omvårdnad, utmaning samt lekfullhet.

Inom Theraplay försöker man aktivt förstärka en positiv emotionell kontakt mellan barnet och föräldrarna och låter barnet känna sig värdefullt och älskat.

Theraplay utvecklades ursprungligen i USA, i Chicago under 60- talet då man inom ramen för ett stödprojekt försökte förebygga utslagning i samhället. Metoden har utvecklats och tillämpas på många håll i världen inom barnpsykiatri och barnskydd men också som en preventiv stödform.

Theraplay är en korttids terapi, sessionerna antal varierar men är i medeltal 10-20, vanligen 1 ggr/vecka. Man arbetar vanligen med två terapeuter, en för barnet och en för föräldrarna, som aktivt deltar i terapin. Theraplay sessionerna videoinspelas och används i terapeuternas regelbundna handledning.

Grupptheraplay är en tillämpning av samma grundelement på t.ex. en dagisgrupp, skolklass, föräldra-barngrupp. I grupptheraplay är målsättningen inte att erbjuda vård eller terapi, utan att stöda och förbättra gruppsamhörigheten och de sociala relationerna i en grupp, samt att fungera i preventivt syfte.

Mera information: Theraplayföreningen i Finland hemsida; www.theraplay.fi.

Mera om Theraplay: The Theraplay Institute; www.theraplay.org
(på engelska)