Mitä on ryhmätheraplay?

Ryhmätheraplay on ryhmätheraplaykoulutuksen käyneen ohjaajan ohjaamaa ja jäsentämää ryhmämuotoista toimintaa. Se sisältää sopivasti haasteellisuutta, aitoa vuorovaikutusta, hoivaa sekä leikkisiä aktiviteetteja. Ryhmätheraplayn tavoitteena on tuottaa osallistujille hyvänolon tunnetta sekä ilon ja onnistumisen kokemuksia ryhmätilanteessa. Samalla sen tavoite on vahvistaa koko ryhmän yhdessäolon tunnetta. Ryhmätheraplay on ryhmässä tapahtuvaa vuorovaikutteista ja hauskaa leikkiä, joka soveltuu kaikille. Ryhmätheraplay on paitsi ennaltaehkaisevää myös kehitystä ja tunne-elämää tukevaa toimintaa.

Ryhmätheraplay

Ryhmätheraplayn tavoitteena on antaa lapsille tilaa rakentaa toimiva yhteys sekä ohjaaviin aikuisiin että vertaisryhmään. Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden kasvaa muiden kanssa, riemuita yhdessä tekemisistä sekä ryhmän jäsenenä olemisesta. Hyväksyvässä ja turvallisessa ilmapiirissä harjoitellaan muiden huomioon ottamista, myönteisen huomion kohteena olemista sekä koetaan turvallista osallistumista. Toiminta tapahtuu pysyvissä ryhmissä, esimerkiksi päiväkodin tiloissa. Tapaamiset ovat säännöllisiä, yleensä viikoittaisia ja tuokioiden järjestys noudattaa kerrasta toiseen samaa jäsennystä vaikka aktiviteetit kertojen välillä vaihtelevatkin ryhmän tarpeen sekä tavoitteiden mukaisesti. Ryhmätheraplayn leikit ja iloiset aktiviteetit ovat lyhyitä, turvallisia, hauskoja ja palkitsevia. Toimintaan kuuluu oleellisina hyvä kosketus, katsekontakti ja hyväksyntä. Leikkihetkillä käytetään paljon rentouttavaa ja rakentavaa huumoria. Ryhmätheraplay on sovellettavissa moneen eri tarkoitukseen.

Kuva: Sini Pennanen / SininenKuva

Ryhmätheraplayta käytetään yleisesti varhaiskasvatuksessa tukemaan erilaisia ryhmäprosesseja sekä yksittäisiä lapsia omissa kehitysvaiheissaan. Sitä voidaan toteuttaa kiinteissä pienryhmissä tai koko lapsiryhmän kesken. Menetelmän avulla on voitu auttaa kaverisuhteiden paranemista lapsiryhmissä. Näin on voitu myös tukea maahanmuuttajalasten sopeutumista suomalaiseen päivähoitoon ja oman paikan löytymistä lapsiryhmissä. 

Ryhmätheraplayta on sovellettu myös lasten ja vanhempien yhteisiin ryhmiin. Menetelmä on antanut tukea vanhemmuuteen ja ollut osaltaan tukemassa vanhemman ja lapsen sekä myös ryhmäläisten keskeistä vuorovaikutusta ja yhdessäoloa. 

Jonkin verran ryhmätheraplayta on käytetty myös kouluissa ryhmähengen tukemiseen ja luokan oppilaiden hyvinvoinnin lisäämiseen. Esimerkiksi koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseen tämä elämyksellinen menetelmä sopii hyvin. 

Ryhmätheraplay on käytössä myös joissakin lastenpsykiatrista hoitoa antavissa yksiköissä sekä lastensuojelulaitoksissa. 

Ryhmätheraplayta käytetään nykyään monissa tarkoituksissa ja eri ihmisryhmien kanssa työskennellessä. Sitä on Suomessa alettu käyttää myös vanhustyössä. Ryhmissä on ollut osallistujina niin dementoituneita henkilöitä, omaishoitajia kuin tavallisiakin ikäihmisiä. Ryhmät on koettu voimaannuttavina. Lue lisää ryhmätheraplaysta vanhustyössä täältä.