Yhteystiedot ja info

Tämän hetkiseen hallitukseen kuuluu toimintaterapeutti Hanna Lampi  (puheenjohtaja), psykologi Leea Mattila, lastenpsykiatri Lotta Lassenius-Panula, PsT Saara Salo, pienluokan erityisopettaja Mari Kujansuu-Väre sekä PsL Pirjo Tuovila. Assistenttina toimii psykologian opiskelija Hertta Aaltonen.

1917608_1040270542711590_5149624591570002317_n

Hanna Lampi

Olen Hanna Lampi, toimintaterapeutti, FM, kouluttajapsykoterapeutti ja theraplaytyönohjaaja- ja kouluttaja. Kävin theraplay peruskurssin 2003 ja siitä asti theraplay on ollut merkittävä osa työtäni. Aikaisemmin olen työskennellyt lasten psykiatrian poliklinkalla. Tällä hetkellä työskentelen Espoossa omalla vastaanotollani TerapiaLampi oy:ssä tarjoten perhepsykoterapiaa, toimintaterapia, theraplayta ja Hoivaa ja leiki -interventiota. Työnohjausta ja koulutusta teen koko Suomen alueella ja kansainvälisesti.

Leea Mattila

Olen Leea Mattila, psykologi, Theraplay-terapeutti, -työnohjaaja ja Theraplay-kouluttajakoulutuksessa. Peruskurssin kävin v. 2002, ja siitä lähtien Theraplay on ollut intohimoinen ja erottamaton osa ajatteluani ja asennettani. Olen erityisen viehättynyt mentalisaation roolista vuorovaikutuksessa ja kiintymyssuhdehaastattelujen annista. Olen työskennellyt pitkään lastenpsykiatriassa sekä lastensuojelussa. Toimin yksityisenä ammatinharjoittajana. MindLink-toiminimeni puitteissa teen Theraplayta kotikäynteinä ja työparina pk-seudulla, työnohjaan, konsultoin ja koulutan ympäri maata ja pidän vastaanottoa Terveystalo Flamingossa, Terveystalo Kaari Kannelmäessä sekä Pikkujätti Järvenpäässä. Teen myös perhevalmennuksia ja vastailen Vauva-lehdessä lukijoiden kysymyksiin. TV:n puolella tein debyytin Toisenlaiset äidit-sarjan psykologina. Harrastuksenani kirjoitan MindLink-blogiani.

Lotta Lassenius-Panula

Jag är barnpsykiater och arbetar sedan många år vid Jorv sjukhus´ barnpsykiatriska poliklinik. Jag kom i kontakt med Theraplay via Jukka Mäkelä år 1995 och gick min utbildning i Chicago. Allt sedan dess har Theraplay varit en metod som jag nästan dagligen använder i mitt kliniska arbete, med barn i olika åldrar. Som Theraplay-utbildare och handledare har jag haft glädjen att jobba mycket med kurser och handledningar, också inom Grupptheraplay

Till mig kan man vända sig speciellt med frågor kring svenska utbildningar, handledningstillfällen samt terapier.

Saara Salo

Olen Saara Salo, psykologian tohtori, Theraplay- vuorovaikutusterapeutti- kouluttaja/työnohjaaja sekä laillistettu psykoterapeutti, suuntauksena perheterapeutti ja varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoteraoia (koul.). Olen työskennellyt pienten lasten ja perheiden kanssa mm. Lasten ja Nuorten sairaalan lastenpsykiatrisessa yksikössä vuodesta 1999 tehden kehityspsykologista arviointi- ja hoitotyötä. Teen kehityspsykologista tutkimusta pienten lasten arvioinnista (kehitysarviot), vuorovaikutuksen kehittymisestä ja sen hoitamisesta niin aivan tavallisissa suomalaisissa perheissä kuin korkean riskin perheissä (mm. päihteitä käyttävät vanhemmat). Theraplayn saralla olen ollut kehittämässä Jukka Mäkelän kanssa suomalaista MIM-arviointisysteemiä ja kirjoittanut yhdessä Kirsi Tuomen kanssa kirjan, miten Theraplay-periaatteita voisivat kaikki vauvaperheet soveltaa (Hoivaa ja Leiki, 2009, Psykologien Kustannus). Työskentelen työnohjaajana useassa vauva- ja pikkulapsityötä tekevässä sosiaali- ja mielenterveysalan työyksikössä ja pidän omaa pikkulapsivastaanottoa PILKE-klinikalla, Helsingissä. Vastaanotolla keskitymme työhön pikkulapsiperheiden kanssa. Pidän raskaus- ja pikkulapsiaikaa tärkeänä murroskohtana, missä Theraplayn keinoin voidaan nopeasti tukea kehittyvää suhdetta vauvaan erilaisten huolien kanssa (mm. nukkumisen, syömisen, vanhemman uupumuksen ongelmat) sekä tukea parisuhdetta sen murroskohdassa.

Pirjo Tuovila

Olen tamperelainen Pirjo Tuovila, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, PsL. Työuraa lapsiperheiden kliinisenä psykologina on takana yli 40 vuotta, josta runsaat puolet ajasta yrittäjänä erikoistuen vaikeiden kiintymystraumojen hoitoon, huostaan otettujen/adoptoitujen lasten ja nuorten sekä heidän kasvattajiensa auttamiseen terapian, työnohjauksen ja koulutusten avulla.

Theraplay-työnohjaaja/kouluttajapätevyyden sain vuonna 2009. Theraplayn lisäksi sydäntäni lähellä on DDP®-menetelmä eli vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia, jonka olen tuonut Suomeen ja johon minulla on rekisteröity tavaramerkki. Olen myös DDP-terapeutti ja -työnohjaaja. Vuodesta 2002 lähtien olen vuosittain järjestänyt kansainvälisiä kongresseja, jotka liittyvät kehityksellisen trauman ymmärtämiseen ja hoitoon sekä DDP-koulutuksia. Olen kustantanut aiheista kirjallisuutta, joka koulutusten ohella löytyy sivuilta www.ddpfinland.fi.

Theraplay kuten DDPkin ovat Amerikan lahja Suomelle. Ne ovat hoitomenetelmiä, mutta sen lisäksi kumpikin on tietynlainen asenne olla vuorovaikutus-/tunnesuhteessa, jonka avulla auttaa lapsia, nuoria ja vanhempia/sijaiskasvattajia, jotka kipuilevat monenlaisten kiintymyssuhteen ongelmien kanssa. Nämä menetelmät pureutuvat kuntoutumisen ytimeen eli hoitavaan lapsen ja vanhemman tunnesuhteeseen. Menetelmien avulla on autettu ja voidaan auttaa monenlaisista häiriöistä kärsiviä lapsia/nuoria ja heidän vanhempiaan/kasvattajiaan. Työ on ollut monella tavalla palkitsevaa, minkä vuoksi on vaikeaa hypätä sivuun.

Mari Kujansuu-Väre

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on valokuva-741x1000.jpg

Olen Mari Kujansuu-Väre ja työskentelen Vihdissä pienluokan erityisopettajana. Koulutustaustaani kuuluvat mm. sosiaalikasvattaja – ja sosionomiopinnot ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan tutkinto. Olen myös ryhmätheraplaykouluttaja- ja työnohjaaja sekä vaativaa vuorovaikutustyötä tekevien ammattilaisten työnohjaaja
(EASEL Coach, kokemukselliseen tunnetaitovalmennukseen erikoistunut valmentaja).

Toimin erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten opettajana. Työssäni näen päivittäin, miten ihminen kasvaa ja kehittyy suhteessa toiseen ihmiseen. Myös me aikuiset. Omien tunteiden tunnistaminen, säätelykyky, sosiaaliset taidot, oppiminen – kaikkien näiden taitojen kehittyminen on kiinni siitä, millaisena koemme ilmapiirin
ympärillämme. Ja siitä, millaisia kokemuksia meillä on ihmissuhteista ja sosiaalisen vuorovaikutuksen turvallisuudesta. Ryhmätheraplayssa näen mahdollisuuden vahvistaa lapsen ja nuoren tervettä itsetuntoa sekä luottamusta ja sosiaalisiin suhteisiin sitoutumista. Sitä, miten yksilö voi olla osana yhteisöä omine arvokkaine ominaisuuksineen ja taitoineen. Yhdessä tekeminen ja tutkiminen, ilo ja leikkisyys ja kohdatuksi tulemisen kokeminen kuuluvat jokapäiväisiin tarpeisiimme siinä missä terveellinen ravinto tai lepo.