Yhteystiedot ja info

Tämän hetkiseen hallitukseen kuuluu toimintaterapeutti Hanna Lampi  (puheenjohtaja), psykologi Leea Mattila, lastenpsykiatri Lotta Lassenius-Panula, PsT Saara Salo, sekä erityislastentarhanopettaja Päivi Huttunen.

1917608_1040270542711590_5149624591570002317_n

Leea Mattila

Olen Leea Mattila, psykologi, Theraplay-terapeutti, -työnohjaaja ja Theraplay-kouluttajakoulutuksessa. Peruskurssin kävin v. 2002, ja siitä lähtien Theraplay on ollut intohimoinen ja erottamaton osa ajatteluani ja asennettani. Olen erityisen viehättynyt mentalisaation roolista vuorovaikutuksessa ja kiintymyssuhdehaastattelujen annista. Olen työskennellyt pitkään lastenpsykiatriassa sekä lastensuojelussa. Toimin yksityisenä ammatinharjoittajana. MindLink-toiminimeni puitteissa teen Theraplayta kotikäynteinä ja työparina pk-seudulla, työnohjaan, konsultoin ja koulutan ympäri maata ja pidän vastaanottoa Terveystalo Flamingossa, Terveystalo Kaari Kannelmäessä sekä Pikkujätti Järvenpäässä. Teen myös perhevalmennuksia ja vastailen Vauva-lehdessä lukijoiden kysymyksiin. TV:n puolella tein debyytin Toisenlaiset äidit-sarjan psykologina. Harrastuksenani kirjoitan MindLink-blogiani.

Lotta Lassenius-Panula

Jag är barnpsykiater och arbetar sedan många år vid Jorv sjukhus´ barnpsykiatriska poliklinik. Jag kom i kontakt med Theraplay via Jukka Mäkelä år 1995 och gick min utbildning i Chicago. Allt sedan dess har Theraplay varit en metod som jag nästan dagligen använder i mitt kliniska arbete, med barn i olika åldrar. Som Theraplay-utbildare och handledare har jag haft glädjen att jobba mycket med kurser och handledningar, också inom Grupptheraplay

Till mig kan man vända sig speciellt med frågor kring svenska utbildningar, handledningstillfällen samt terapier.

Saara Salo

Olen Saara Salo, psykologian tohtori, Theraplay- vuorovaikutusterapeutti- kouluttaja/työnohjaaja sekä laillistettu psykoterapeutti, suuntauksena perheterapeutti ja varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoteraoia (koul.). Olen työskennellyt pienten lasten ja perheiden kanssa mm. Lasten ja Nuorten sairaalan lastenpsykiatrisessa yksikössä vuodesta 1999 tehden kehityspsykologista arviointi- ja hoitotyötä. Teen kehityspsykologista tutkimusta pienten lasten arvioinnista (kehitysarviot), vuorovaikutuksen kehittymisestä ja sen hoitamisesta niin aivan tavallisissa suomalaisissa perheissä kuin korkean riskin perheissä (mm. päihteitä käyttävät vanhemmat). Theraplayn saralla olen ollut kehittämässä Jukka Mäkelän kanssa suomalaista MIM-arviointisysteemiä ja kirjoittanut yhdessä Kirsi Tuomen kanssa kirjan, miten Theraplay-periaatteita voisivat kaikki vauvaperheet soveltaa (Hoivaa ja Leiki, 2009, Psykologien Kustannus). Työskentelen työnohjaajana useassa vauva- ja pikkulapsityötä tekevässä sosiaali- ja mielenterveysalan työyksikössä ja pidän omaa pikkulapsivastaanottoa PILKE-klinikalla, Helsingissä. Vastaanotolla keskitymme työhön pikkulapsiperheiden kanssa. Pidän raskaus- ja pikkulapsiaikaa tärkeänä murroskohtana, missä Theraplayn keinoin voidaan nopeasti tukea kehittyvää suhdetta vauvaan erilaisten huolien kanssa (mm. nukkumisen, syömisen, vanhemman uupumuksen ongelmat) sekä tukea parisuhdetta sen murroskohdassa.

 

Päivi Huttunen

Toimin kiertävänä erityislastentarhanopettajana Helsingin kaupungilla. Olen Ryhmätheraplayohjaaja (2006) ja Ryhmätheraplaykouluttaja ja -työnohjaaja (2010). Pidän Ryhmätheraplay (vuorovaikutusleikki) -ryhmiä varhaiskasvatuksessa yhdessä lapsiryhmien kasvattajien kanssa. Koulutan ja työnohjaan Ryhmätheraplayta eri puolilla Suomea. Vahvistamalla lapsen kokemusta arvokkaana ja rakastettavana, tuemme heidän itsetuntoa sekä empatiakyvyn ja sosiaalisten taitojen kehitystä; pidetään huolta toisistamme, kaikkia tarvitaan yhteiseen iloiseen tekemiseen ja ilman pipejä tietysti.

Toimin VAU:ssa Sherborne – liikuntamenetelmän kouluttajana (1999). Minä-me-yhdessä on myös Sherbornen kantava ajatus.

Kasvatuskumppanuus kouluttajana (2005) jaan varhaiskasvatushenkilöstön kanssa ajatuksia kunnioittavasta, luottamusta rakentavasta ja dialogisesta vuoropuhelusta vanhempien kanssa.