Ryhmätheraplay-koulutusohjelma

Ryhmätheraplay-ohjaajaksi kouluttautuminen

Theraplay® on menetelmänä nimikesuojattu EU:ssa. Ryhmäheraplay-ohjaajan nimikettä voi käyttää vain henkilö joka on suorittanut hyväksytyn koulutusohjelman. Suomessa tätä koulutuskokonaisuutta tarjoaa ainoastaan Suomen Theraplay-yhdistys ry ja sen hyväksymät kouluttajat. Kasvatustyössä Ryhmätheraplay ei ole terapiaa, vaan se on yksi erityiskasvatuksen työmenetelmä ja siten sekä lapsen/ nuoren kasvua ja kehitystä tukeva että myös kuntouttava kasvatuksellinen menetelmä.

Kenelle: Ryhmätheraplay-ohjaajan koulutukseen voi hakea ammattikoulutuksensa päättänyt henkilö, joka työskentelee lasten, lapsiryhmien ja perheiden kanssa. Koulutus edellyttää koulutettavalta kasvatus- tai terveydenhoitoalan korkeakoulututkintoa (esimerkiksi lastentarhanopettaja, erityislastentarhanopettaja, kasvatustieteen maisteri, peruskoulun opettaja, sairaanhoitaja, puheterapeutti, sosiaalityöntekijä) tai muuta soveltuvaa ammatillista loppututkintoa (esimerkiksi sosiaalikasvattaja, päivähoitaja/lastenhoitaja, nuorisotyöntekijä ja toimintaterapeutti).

RYHMÄTHERAPLAY-OHJAAJATUTKINNON KOULUTUSRAKENNE

Ryhmätheraplay-ohjaajan koulutus on kaksivaiheinen sisältäen peruskurssin (A+B-osat) sekä työnohjauksellisen jatkokoulutuksen. Ryhmätheraplay-ohjaajan tutkinto vastaa laajudeltaan 10 opintopistettä.

Ryhmätheraplay-ohjaaja-koulutusprosessi kaaviona. Kuva ladattavissa pdf-tiedostona sivun alaosasta.

1. Peruskurssi (A- ja B-osat)

Peruskurssi käsittää kaksipäiväisen (yht 16 h) koulutusjakson (A-osa) sekä kaksipäiväisen (16 h) työnohjaukseen pohjautuvan koulutusjakson (B-osa).

A-osan tavoitteena on perehtyä Ryhmätheraplay-menetelmään siten, että jakson jälkeen jokaisella osallistujalla on valmiuksia perustaa oma ”Vuorovaikutusleikki” -ryhmä. A-osan suoritettuaan opiskelijan on mahdollista rekisteröityä koulutusohjelmaan näyttämällä rekisteröitymisnauha Ryhmätheraplay-työnohjauksessa.Työnohjauksia voi tiedustella suoraan yhdistyksen hyväksymiltä Ryhmätheraplay-työnohjaajilta.

A-osan hinta on ollut Suomen Theraplay-yhdistyksen järjestämissä koulutuksissa 380 euroa (Hintaan lisätään alv 24% 91,20 euroa), eli yhteensä 471,20 euroa.

Peruskurssin B -osassa (syventävä osa) syvennetään Ryhmätheraplayn teoriaa ja menetelmää opiskelijoiden omien videoitujen ryhmätapaamisten pohjalta.

B-osan hinta on Suomen Theraplay-yhdistyksen järjestämissä koulutuksissa 280 euroa (hintaan lisätään alv 24% 67,20 euroa), eli koulutuksen kustannukset oat yhteensä 347,20 euroa.

* Suomen Theraplay-yhdistys ry pidättää oikeuden kurssihintojen muutokseen.

Huom! Niin A-osaan kuin B-osaankin on olemassa myös ”avoin jonotuslista”, johon voi ilmoittautua mukaan mikäli kurssia ei ole tarjolla koulutuskalenterissamme. Tällöin riittävän määrän kiinnostuneita kerryttyä järjestämme uuden kurssin ja ilmoitamme listalle ilmoittautuneille valitusta ajakohdasta. Listalle liittyminen ei sido ilmoittautujaa mihinkään. Jonotuslistalle ilmoittautumiset ja tiedustelut: infotheraplay.fi

2. Rekisteröityminen Ryhmätheraplay-ohjaajan koulutusohjelmaan

Rekisteröityminen Suomen Theraplay-yhdistyksen järjestämään Ryhmätheraplay-ohjaajakoulutukseen tapahtuu hyväksyttämällä ensimmäinen Ryhmätheraplay-nauha Ryhmätheraplay-työnohjauksessa ja täyttämällä sen jälkeen rekisteröitymislomake. Rekisteröitymisen jälkeen koulutettava saa sähköpostitse yhdistykseltä passin, johon koulutussuoritteet jatkossa merkitään.

3. Jäsenyys Suomen Theraplay-yhdistyksessä

Koulutusohjelmassa mukana olo edellyttää jäsenyyttä Suomen Theraplay-yhdistyksessä.

4. Oman työn aloittaminen työnohjauksessa

Ryhmätheraplay-ohjaajan pätevyyteen edellytetään vähintään neljän Ryhmätheraplay -ryhmän vetämistä ja suoritettuja tapaamiskertoja yhteensä 40 kpl. Jokainen koulutusryhmä tulee näyttää vähintään kerran työnohjauksessa. Työnohjausta vaaditaan vähintään 24 tuntia (yksi työnohjaustunti = 45 minuuttia). Työnohjauksien tulee toteutua siten, että koulutettavan tulee omien vaadittujen nauhannäyttöjensä lisäksi seurata vähintään kahdella eri työnohjauskerralla toisen opiskelijan näyttämää nauhaa. Koulutettava huolehtii itse Ryhmätheraplay-passin merkinnöistä.

5. Loppuarvion valmistelu ja lähettäminen

Lähetettävä loppunauha tulee hyväksyttää työnohjaajalla. Ennen loppunauhan lähetystä Theraplay Instituuttiin, Suomen Theraplay-yhdistykselle lähetetään passin tiedot sekä laskutustiedot loppuarviointia varten täyttämällä sivuiltamme nauhanlähetyslomake. Hyväksytyissä kirjallisissa raporteissa tulee olla seuraavat tiedot: Ryhmän taustatiedot, ryhmän suunnittelu/tavoitteet, ryhmätapaamisten toteutuminen sekä ohjaajan (eli kouluttautuvan) oma arvio.

Loppuarvion lähettäminen Theraplay Instituuttiin Yhdysvaltoihin:

 • Lähetettävä materiaali ladataan sähköisesti, TTIin sivuilla olevien erillisohjeiden mukaan (www.theraplay.org). https://theraplay.org/certification/submit-your-video/
 • Suomen Theraplay-yhdistys laskuttaa loppuarviomaksun 225€ (sis. alv 24%) ja välittää maksun Theraplay Instituutille.
 • Loppunauhan tulee Theraplay Instituten ohjeiden mukaan olla lähetettäessa alle kolme kuukautta vanha.
 • Loppunauhasta on ilmoittetava työnohjaajalle etukäteen!

Loppunauhan mukaan tulee liittää:

 • Lyhyt englanninkielinen cv (josta ilmenee henkilö- ja yhteystiedot, varsinainen koulutus ja nykyinen työpaikka)
 • Vastaavan työnohjaajan nimi
 • Loppuarvioon kuuluvan nauhan mukaan tulee yhdessä työnohjaajan kanssa täytettävä Final Group Self-Description by Dimension -lomake
 • Kirjallinen seloste, joka sisältää kyseisestä ryhmästä seuraavat tiedot:
  • taustatiedot lyhyesti, kuten ryhmätapaamisten siihen astinen lukumäärä, ryhmän koostumus, osallistujien lukumäärä, sukupuoli ja iät
  • tiedot työparista ja ohjaavien aikuisten työnjako
  • osallistuvien lasten antamat haasteet, hoidon tavoitteet ja painotusalueet ja maininta mahdollisista muutoksista ja tavoitteiden saavuttamisesta lapsen/lasten kohdalla
  • lyhyt selostus siitä, mitä istunnon aikana tapahtui
  • miten ohjaaja koki onnistuneensa tai kuinka hän ehkä toimisi toisin
  • suunnitelma seuraavaa ryhmätapaamista varten
  • kuvaus toteutuneesta yhteistyöstä vanhempien kanssa

Kun loppunauha on hyväksytty Theraplay Instituutissa, saa koulutettava palautteen sekä todistuksen sähköpostitse. Suomen Theraplay-yhdistykselle olisi hyvä ilmoittaa todistuksen saapumisesta.

Tämän jälkeen Ryhmätheraplay-ohjaaja on valtuutettu käyttämään Ryhmätheraplay – nimikettä ja toimimaan itsenäisesti Ryhmätheraplayryhmien pätevänä ohjaajana.

Eettinen toimikunta opiskelijan tukena

Eettisen toimikunnan tehtävä on ottaa kantaa Theraplay-terapeutti- ja Ryhmätheraplay-ohjaajakoulutuksessa olevan opiskelijan oikeusturvaan liittyviin asioihin silloin, kun näkemykset koulutusta järjestävän yhdistyksen ja opiskelijan kesken poikkeavat toisistaan. Toimikunta kokoontuu silloin, kun sille ilmenee tarvetta. Eettiseen toimikuntaan liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä Marja Laaksoon, joka toimii koollekutsujana.

Lomakkeet ryhmätheraplaykoulutukseen:

yksittaisen_lapsen_havainnointi

ryhmaistunnon_kuvaus_nauhan_nayttoa_varten

Group-Final-Self-Description-by-Dimension.docx