Rekisteröitymisnauha ja kooste Theraplay-hoidosta työnohjausta varten

Liite 1. Rekisteröitymisnauha ja kooste theraplay-hoidosta työnohjausta varten

Koulutusohje, liite 1

LIITE 1. Rekisteröitymisnauha ja kooste theraplay-hoidosta työnohjausta varten

 1. Taustatiedot perheestä
 2. Havainnot MIM-nauhoista molempien vanhempien kanssa
 3. Suunnitelma theraplay-hoidoksi
  1. Lapsen kanssa työskentely
  2. Vanhemman/vanhempien kanssa työskentely
 4. Kuvaus työnohjattavasta hoitokerrasta
  1. Mitä on tapahtunut hoidossa ennen tätä kertaa
  2. Tämänhetkisen hoitokerran suunnitelma
  3. Lapsen reaktiot
  4. Terapeutin analyysi tapahtumien kulusta
  5. Kuvaus työskentelystä vanhemman kanssa
  6. Seuraavan kerran suunnitelma
  7. Omat tunteet hoitokertaan liittyen

5. Kysymyksiä työnohjaajalle